Ułatwienia dostępu

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
ul. Sandomierska 4/1, Opole 77 441-75-69 poradnia.opole@gmail.com

LECZENIE SUBSTYTUCYJNE

Leczenie substytucyjne adresowane jest do osób uzależnionych od opiatowych środków odurzających i leków (np. Tramadol. Oxycodon, morfina, fentanyl) oraz uzależnień mieszanych, z dominującym uzależnieniem opiatowym.

Leczenie substytucyjne ma na celu:
•    łagodzenie psychicznego głodu narkotykowego oraz tłumienie objawów zespołu abstynencyjnego
•    poprawę stanu somatycznego i psychicznego pacjenta, rozumianą również jako poprawa funkcjonowania pacjenta w rolach społecznych.
•    redukcja używania nielegalnych narkotyków
•    Reintegrację społeczną i zawodową osób uzależnionych,
•    poprawę jakości życia pacjenta i jego rodziny.
•    ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych w szczególności HIV i wirusowych zapaleń wątroby.
•    ograniczenie zachowań kryminogennych.

Używane substytuty to:
- Methadone hydrochloride (Metadon),
- Lewomethadone hydrochloride (Lewometadon)
- Buprenorfina

Kwalifikacja pacjentów:
Pacjentów do programu substytucyjnego kwalifikuje Kierownik Poradni / lekarz psychiatra – na prośbę zainteresowanego, po zasięgnięciu opinii terapeuty.

Warunki przyjęcia do programu
•    uzależnienie od opiatów
•    ukończone 18 lat
•    podpisanie zgody na udział w programie i przyjmowanie substytutu oraz na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do zgłoszenia do centralnego wykazu osób poddanych leczeniu substytucyjnemu, prowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
•    podpisanie kontraktu i regulaminu programu substytucyjnego
Uczestnictwo w  programie to:
•    ustalenie dawki podtrzymującej substytutu w warunkach szpitalnych lub ambulatoryjnych przez lekarza psychiatrę
•    codzienne wydawanie jednorazowych dawek substytutu w obecności personelu medycznego,w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydawania substytutu do domu
•    realizacja indywidualnego planu terapii (indywidualnej, grupowej)
•    monitoring stanu zdrowia somatycznego, psychicznego,

Program realizujemy poprzez:
•    Kwalifikację osób uzależnionych do programu substytucyjnego
•    Ambulatoryjne ustalanie dawki substytutu lub Kierowanie osób zakwalifikowanych do oddziałów szpitalnych detoksykacyjnych
•    Diagnozę i konsultacje psychiatryczne
•    Porady i konsultacje terapeutyczne
•    Terapię indywidualna i grupowa
•    Terapię rodzin i bliskich osób leczonych substytucyjnie
•    Pomoc pracownika socjalnego
•    Pomoc prawną
•    Edukacja prozdrowotna

Czas trwania terapii i częstotliwość spotkań ustalany jest indywidualnie i dostosowany do potrzeb.


Godziny otwarcia:

- Poniedziałek. 6-8, 10-13, 14.45-20
- Wtorek      14.45-20
- Środa       12-14, 14-30-19
- Czwartek.   6-13,  19-20
- Piątek.     7-14
- Sobota.     7-11
- Niedziela.  7-11

 

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech