Ułatwienia dostępu

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
ul. Sandomierska 4/1, Opole 77 441-75-69 poradnia.opole@gmail.com

WSPÓŁPRACA

Nasz placówka od lat współpracuje z Fundacją "Poradnia Od - Do", z siedzibą w Opolu przy ul. Sandomierskiej 4. 

Cele statutowe Fundacji to działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną, w szczególności:

  1. Niesienie pomocy charytatywnej osobom biednym, bezdomnym i innym potrzebującym
  2. Udzielanie pomocy osobom zagrożonym patologia społeczną
  3. Praca na rzecz osób uzależnionych, nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS
  4. Upowszechnianie wiedzy na temat skutków używania środków psychoaktywnych 

 

W ramach swojej działalności statutowej Fundacja w przeszłości realizowała i nadal realizuje szereg projektów finansowanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Urząd Miasta Opola.

 

W 2024 roku są to:

- zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień) pn. "Pomoc jest możliwa 2024" finansowane przez Urząd Miasta Opola

- Program reintegracji społecznej i zawodowej dla osób uzależnionych od środków odurzających ze szczególnym uwzględnieniem zadań specjalnych kierowanych matek z dziećmi do lat 6 pn. "Powrót do życia" - zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
- Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich - CANDIS, finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra do spraw zdrowia

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech